Transformatorski provodni izolatori

transformatorski provodni izolatori

Konstrukcija se izvodi u skladu sa DIN, BS i ANSI standardima. Obuhvataju sledeće grupe izolatora:

1 – 3 kV 250 – 7000 A
10 – 30 kV 250 – 4500 A
45 kV 1000 – 3150 A
24 – 36 kV 5000 – 8000 A
24 – 36 kV 12500 – 25000 A
72,5 – 125 kV 1250 – 2000 A.

Pored standardnih izolatora, proizvode se i izolatori sa produženim uljnim delom, kao i sa produženom kliznom stazom za rad u zagađenim uslovima. Materijal za izradu je masa C-110. Tolerancije dimenzija su u skladu sa DIN 40680A; ispituju se u skladu sa IEC-137. Na zahtev kupca vrši se metalizacija bakrom.