Kontakt

Marka Miljanova 15,
21000 Novi Sad, Srbija

info@elektroporcelan.com

Marko Pejčić
Predsednik Odbora direktora
e-mail: info@elektroporcelan.com

Saša Stojković
Generalni direktor
e-mail: info@elektroporcelan.com

Stefan Stojković
Pomoćnik generalnog direktora za ekonomske, komercijalne, opšte i pravne poslove
Mob: ++381 63 432 730
e-mail: info@elektroporcelan.com

Božidar Muratović
Pomoćnik generalnog direktora za tehničko-proizvodne poslove
Mob: ++381 63 421 033
e-mail: info@elektroporcelan.com