O nama

Istorijat i poslovanje ELEKTROPORCELANA – Novi Sad

Akcionarsko društvo „Elektroporcelan“ iz Novog Sada je najznačajniji proizvođač elektro-izolacionog materijala na ovim prostorima, čiji se uspeh zasniva na tradiciji dugoj preko 84 godina.

Preduzeće je osnovano 1922. godine kao deoničko društvo, najpre za proizvodnju predmeta od keramike, majolike i šamotnih materijala. Godine 1928. postaje akcionarsko društvo i svoj proizvodni program proširuje uvodeći proizvodnju elektro izolacionih materijala, proizvode se izolatori za nadzemne vodove, izolatori za telefonske linije i instalacioni material.

Nakon drugog Svetskog rata do 1952. godine, kao valasništvo države, „Elektroporcelan“nastavlja proizvodnju elektromaterijala.

Od 1970. godine do 1992. godine preduzece je bilo u sastavu sistema “Rade Končar” iz Zagreba, pod imenom OOUR ELEKTROPORCELAN Novi Sad. Godine 1992. odvaja se od sistema Rade Končar i nastavlja poslovanje kao deoničarsko društvo za proizvodnju elektroporcelana i tehničke keramike.

05. Jula 2004. godine, uspešno se završava proces privatizacije fabrike koja od tada posluje pod imenom «Elektroporcelan« A.D. i u vlasništvu je uglednog biznismena Saše Stojkovića.

Preduzeće trenutno zapošljava blizu 180 radnika.

Sam proces proizvodnje obavlja se tzv. vlažnim postupkom. Receptura naših proizvoda razvijena je u našem sektoru razvoja i u laboratorijama naše kompanije. Treba napomenuti da naši proizvodi odgovaraju standardima DIN 40685, KER 110.1, KER 110.2 odnosno IEC, C110 i C120.

Izolatori se proizvode mokrim postupkom. Oblikovanje se vrši struganjem, oblikovanjem iz formi, garniranjem i lepljenjem. Sušenje se odvija u komornim sušarama. Pečenje je u komornim pećima za brzu ispalu na prirodni gas.

Zahvaljujući stalnom usavršavanju, kompanija je svoje kapacitete osposobila za proizvodnju sledećih proizvoda:

  • izolatori za nadzemne vodove
  • potporni izolatori do 420 KV
  • izolatori za prekidače /malouljni, pneumatski i SF – 6 / do 420 KV
  • izolatori za transformatore do 550 KV
  • transformatorski provodni izolatori do 125 KV
  • izolatori za odvodnike prenapona

    – specijalni izolatori po zahtevu kupca

»Elektroporcelan A.D.« je dobro poznat po visokom kvalitetu svojih proizvoda.

Da proizvodimo proizvode visokog kvaliteta je poznato već našiim kupcima širom sveta, a da je to tako, potvrđuje i veoma laskavo priznanje – INTERNATIONAL TROPHY FOR QUALITY FOR 1998.- Međunarodni trofej za kvalitet u Parizu.

Pored toga, neophodno je istaći da je kompanija nakon zvanične sertifikacione provere od strane RW TÜV-a iz Essena, dobila Sertifikat Sistem kvaliteta ISO 9001. Dobijanje ovog Sertifikata je samo podstrek za još veća zalaganja svih zaposlenih u cilju uspešnijeg poslovanja našeg preduzeća.

Od Jula 2005. godine, kontinuirano i isključivo iz sopstvenih sredstava, se vrši zamena postojeće opreme i tehnoloških linija, kao i njihovo remontovanje, a sve to u cilju povećanja kvaliteta finalnih proizvoda. Obezbeđujući traženi kvalitet svojim kupcima Elektroporcelan A.D. je povratio svoje nekadašnje kupce i u veoma kratkom periodu uspešno osvojio nove.