Izolatori za nadzemne vodove

Izolatori za nadzemne vodove

Potporni

Proizvode se za naponske nivoe 12, 24 i 36 kV. Konstrukcija se izvodi u skladu sa IEC -720 ili prema zahtevu kupca. Uglavnom se proizvodi tip “TIE-TOP”; može se proizvoditi i tip “CLAMP-TOP”. Izolatori mogu biti u klasama čvrstoće na istezanje 8 kN i 12,5 kN. Montiranje se vrši uglavnom pomoću sumpornog veziva, a može se koristiti i cement.

Štapni

Proizvode se uglavnom za naponski nivo 24 kV. Konstrukcija se izvodi u skladu sa IEC -433 ili prema zahtevu kupca. Izolatori se proizvode u klasama čvrstoće na istezanje 40 kN i 60 kN. Nakon komadnog ispitivanja ultrazvukom vrši se montiranje pomoću cementnog veziva, uz odležavanje u vodi pre mehaničkog komadnog ispitivanja.

Zatezni

Proizvode se prema DIN ili ANSI standardima ili prema zahtevu kupca. Materijal za izradu je masa C-110, a ispituju se u skladu sa IEC-383.